Dlaczego my?

Naszym pragnieniem jest aby dziecko chętnie uczęszczało na zajęcia w przedszkolu, które zapewni mu jak najlepsze warunki dalszego rozwoju, kontaktu z rówieśnikami. Kolejnym ważnym celem jest jak najlepsze przygotowanie dziecka do nauki w szkole.


W naszej placówce

 • stwarzamy naszym wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na skalę ich potrzeb oraz możliwości,
 • kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności,
 • rozbudowywujemy ich zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym,
 • pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć,
 • umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki: imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców,
 • wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,
 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych pozwalających na poznawanie i stopniowe rozumienie otaczającej rzeczywistości i samego siebie,
 • kształtowanie wielorakich umiejętności w praktycznym działaniu,
 • wspieranie dziecka w budowaniu i odkrywaniu swojego miejsca w różnych grupach społecznych,
 • wprowadzanie wychowanka w świat wartości i postaw opartych na kulturze materialnej i duchowej rodziny, regionu, kraju i świata.

Organizacja Urodzin

W naszym przedszkolu organizowane są – na życzenie Rodziców – urodziny dzieci w godz. od 17.00 do 19.00.

Całkowity koszt uroczystości z poczęstunkiem dla 12 dzieci wynosi 370 zł.

Szczegółowe informacje n/t imprezy znajdują się u Pań nauczycielek.

Zapraszamy.


Program

Proces edukacji w naszym przedszkolu trwa przez cały dzień, a nie tylko w czasie tzw. zajęć planowanych. Zadaniem naszym jest organizowanie różnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych, realizowaniu dążeń dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

Pracujemy w oparciu m.in. o następujące metody:

 • elementy metody sylabowego czytania wg. J. Cieszyńskiej
 • elementy metod nauczania matematyki wg M. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • elem. pedagogiki C. Freineta
 • aktywne słuchanie muzyki poważnej (wg Batti Strauss)
 • elem. pedagogiki zabawy (Klanza)
 • Cała Polska czyta dzieciom
 • „Wesołe Przedszkole” M. Kownackiej
 • elem. metody „Klanzy”
 • elem. metody Kmessów
 • piosenki angielskie
 • zabawy po angielsku

Rozkład dnia w przedszkoluGodzina Zajęcia
6.30 – 8.00

PRZYBYCIE DZIECI

Zabawy indywidualne

8.00 – 8.45

Praca korekcyjno-wyrównawcza

Zajęcia i zabawy stymulacyjne

8.45 – 9.00

Porządkowanie zabawek

Ćwiczenia poranne

Czynności higieniczne

9.00 – 9.30

ŚNIADANIE

9.30 – 10.30

Zajęcia dydaktyczne wg planu dziennego

Realizowanie zadań programowych

Kierowanie uczeniem się dzieci

Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole

10.45 – 11.00

II ŚNIADANIE

11.00 – 13.15

Zajęcia dodatkowe (ćwiczenia logopedyczne, religia, rytmika, jęz. angielski)

Zabawy i zajęcia o charakterze relaksowym

Czynności higieniczne

13.00 – 14.15

OBIAD

14.15 – 17.00

Realizowanie zamierzeń wychowawczych

Praca wyrównawcza

Utrwalenie zdobytych wiadomości

Indywidualne kontakty z dziecmi i rodzicami

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

15.30 - 16.00

PODWIECZOREKRozkład zajęc we wszystkich grupach wiekowych na cały tydzieńPoniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

I ŚNIADANIE

KRASNALE

SMERFY

GUMISIE

ELFY

I ŚNIADANIE

KRASNALE

SMERFY

GUMISIE

ELFY

I ŚNIADANIE

KRASNALE

SMERFY

GUMISIE

ELFY

I ŚNIADANIE

KRASNALE

SMERFY

GUMISIE

ELFY

I ŚNIADANIE

KRASNALE

SMERFY

GUMISIE

ELFY

LOGOPEDA

10.00-13.00

TERAPIA RĘKI

GUMISIE

10.15-10.45

TAŃCE

ELFY

10.30-11.00

RYTMIKA

KRASNALE

9.30-10.00

SMERFY

10.00-10.30

GUMISIE

10.30-11.00

RYTMIKA

KRASNALE

9.30-10.00

SMERFY

10.00-10.30

TERAPIA RĘKI

ELFY

10.15-10.45

RYTMIKA

GUMISIE

10.30-11.00

WARSZTATY PLASTYCZNE

KRASNALE

10.00-10.45

II ŚNIADANIE

KRASNALE

SMERFY

GUMISIE

ELFY

II ŚNIADANIE

KRASNALE

SMERFY

GUMISIE

ELFY

II ŚNIADANIE

KRASNALE

SMERFY

GUMISIE

ELFY

II ŚNIADANIE

KRASNALE

SMERFY

GUMISIE

ELFY

II ŚNIADANIE

KRASNALE

SMERFY

GUMISIE

ELFY

TAŃCE

GUMISIE

11.30-12.00

J. ANGIELSKI

SMERFY

I GR 12.00-12.20

II GR 12.20-12.40

KRASNALE

I GR 12.45-13.00

RYTMIKA

ELFY

11.00-11.30

PLASTYKA

ELFY

11.30-12.15

GUMISIE

12.15-13.00

J. ANGIELSKI

SMERFY

I GR 12.00-12.20

II GR 12.20-12.40

KRASNALE

I GR 12.45-13.00

RYTMIKA

ELFY

11.00-11.30

WARSZTATY PLASTYCZNE

SMERFY

11.00-11.45

OBIAD

KRASNALE

SMERFY

GUMISIE

ELFY

OBIAD

KRASNALE

SMERFY

GUMISIE

ELFY

OBIAD

KRASNALE

SMERFY

GUMISIE

ELFY

OBIAD

KRASNALE

SMERFY

GUMISIE

ELFY

OBIAD

KRASNALE

SMERFY

GUMISIE

ELFY

J. ANGIELSKI

KRASNALE

II GR 13.30-13.45

GUMISIE

I GR 13.50-14.15

II GR 14.15-14.40

ELFY

I GR 14.40-15.10

II GR 15.10-15.40

GIMNASTYKA

ELFY

I GR 14.00-14.30

II GR 14.30-15.00

GUMISIE

I GR 15.00-15.30

II GR 15.30-16.00

J. ANGIELSKI

KRASNALE

II GR 13.30-13:45

GUMISIE

I GR 13.50-14.15

II GR 14.15-14.40

ELFY

I GR 14.40-15.10

II GR 15.10-15.40

PODWIECZOREK

KRASNALE

SMERFY

GUMISIE

ELFY

PODWIECZOREK

KRASNALE

SMERFY

GUMISIE

ELFY

PODWIECZOREK

KRASNALE

SMERFY

GUMISIE

ELFY

PODWIECZOREK

KRASNALE

SMERFY

GUMISIE

ELFY

PODWIECZOREK

KRASNALE

SMERFY

GUMISIE

ELFY


Grupy

Dzieci w naszym przedszkolu podzielone są na 4 grupy:

 • Maluchy – 2,5 – 3 latki – Krasnale
 • Młodszaki - 3 - 4 latki Smerfy
 • Średniaki – 5 latki – Gumisie
 • Starszaki – 6 latki – Elfy

W każdej grupie pracuje dwóch pedagogów. Każde dziecko znajduje się również pod opieką logopedy oraz psychologa.
Kadra przedszkola to osoby z wysokimi kwalifikacjami pedagogicznymi, które obok przygotowania zawodowego wnoszą ciepło, serdeczność, zaangażowanie i otwartość na potrzeby dzieci.
Zapewniamy dzieciom znacznie łagodniejsze, bezstresowe wejście w środowisko przedszkolne. W czerwcu każdego roku oferujemy nieodpłatny okres adaptacyjny w przedszkolu, tzw. „Dni otwarte Siódemek”. Zapraszamy w tym czasie wszystkie przyszłe Przedszkolaki do wspólnej zabawy w naszym ogrodzie wraz z mamą lub babcią oraz pozostałymi przedszkolakami.


Ubezpieczenie

Dzieci w naszym przedszkolu są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie Compensa, składka roczna wynosi 40zł.

Zakres ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci obowiązujący od 01.09.2016 do 31.08.2017.

Ubezpieczenie obejmuje m. in.:

 • zwrot kosztów leczenia NW
 • zwrot kosztów rehabilitacji po NW
 • świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
 • dzienne świadczenie szpitalne w następstwie NW

Pełen zakres ubezpieczenia znajduje się w placówce przedszkola udostępniony do wglądu każdego zainteresowanego Rodzica.


Czesne

Czesne miesięczne wynosi: 390 zł + wyżywienie (8zł stawka wyżywieniowa - dzienna). Czesne jest płatne do 10 dnia każdego miesiąca.
Wpłaty można dokonywać bezpośrednio w przedszkolu u Intendenta lub przelewem na rachunek bankowy:
REIFFEISEN POLBANK 43 1750 0012 0000 0000 2253 5145.

W skład czesnego wchodzi:

 • 4 domowe posiłki przygotowywane w przedszkolnej kuchni uwzględniające zasady zdrowego żywienia (specjalne posiłki dla dzieci z alergią),
 • napoje pomiędzy posiłkami w zależności od potrzeb dzieci i temperatury powietrza,
 • naukę j. angielskiego we wszystkich grupach 2 x w tygodniu,
 • rytmikę 2 x w tygodniu,
 • gimnastykę korekcyjną 2 x w tygodniu,
 • zajęcia indywidualne z logopedą,
 • opiekę psychologa,
 • religię,
 • wyjścia do teatru, wycieczki, konkursy, zajęcia otwarte dla rodziców.

Opiekę nad Waszym dzieckiem sprawujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 - 17.30

Zajęcia dodatkowo płatne:

 • zajęcia taneczne (grupy: średniaki, starszaki)
 • zajęcia plastyczne (grupy: starszaki)
 • warsztaty plastyczne (maluchy, młodszaki)


Dokumenty

Przy zapisie dziecka do Przedszkole wymagane są następujące dokumenty:

 • karta zgłoszenia dziecka
 • upoważnienie do odbioru dziecka

Zapisy do naszego przedszkola trwają od 1 do 31 marca.
Listy dzieci przyjętych na dany rok szkolny są udostępniane do wglądu dla Rodziców od dnia 1 kwietnia danego roku.

Dokumenty do pobrania:

 • formularz zgłoszeniowy dzieckaadobe_pdf_icondoc_icondocx_icon
 • kodeks przedszkola przyjaznemu rodzicomadobe_pdf_icondoc_icondocx_icon
 • pierwsze dni w przedszkoluadobe_pdf_icondoc_icondocx_icon


content_bottom