Dlaczego my?

Naszym pragnieniem jest aby dziecko chętnie uczęszczało na zajęcia w przedszkolu, które zapewni mu jak najlepsze warunki dalszego rozwoju, kontaktu z rówieśnikami. Kolejnym ważnym celem jest jak najlepsze przygotowanie dziecka do nauki w szkole.


W naszej placówce

 • stwarzamy naszym wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na skalę ich potrzeb oraz możliwości,
 • kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności,
 • rozbudowywujemy ich zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym,
 • pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć,
 • umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki: imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców,
 • wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,
 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych pozwalających na poznawanie i stopniowe rozumienie otaczającej rzeczywistości i samego siebie,
 • kształtowanie wielorakich umiejętności w praktycznym działaniu,
 • wspieranie dziecka w budowaniu i odkrywaniu swojego miejsca w różnych grupach społecznych,
 • wprowadzanie wychowanka w świat wartości i postaw opartych na kulturze materialnej i duchowej rodziny, regionu, kraju i świata.

Organizacja Urodzin

W naszym przedszkolu organizowane są – na życzenie Rodziców – urodziny dzieci w godz. od 17.00 do 19.00.

Całkowity koszt uroczystości z poczęstunkiem dla 12 dzieci wynosi 370 zł.

Szczegółowe informacje n/t imprezy znajdują się u Pań nauczycielek.

Zapraszamy.


Program

Proces edukacji w naszym przedszkolu trwa przez cały dzień, a nie tylko w czasie tzw. zajęć planowanych. Zadaniem naszym jest organizowanie różnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych, realizowaniu dążeń dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

Pracujemy w oparciu m.in. o następujące metody:

 • elementy metody sylabowego czytania wg. J. Cieszyńskiej
 • elementy metod nauczania matematyki wg M. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • elem. pedagogiki C. Freineta
 • aktywne słuchanie muzyki poważnej (wg Batti Strauss)
 • elem. pedagogiki zabawy (Klanza)
 • Cała Polska czyta dzieciom
 • „Wesołe Przedszkole” M. Kownackiej
 • elem. metody „Klanzy”
 • elem. metody Kmessów
 • piosenki angielskie
 • zabawy po angielsku

Rozkład dnia w przedszkoluGodzina Zajęcia
6.30 – 8.00

PRZYBYCIE DZIECI

Zabawy indywidualne

8.00 – 8.45

Praca korekcyjno-wyrównawcza

Zajęcia i zabawy stymulacyjne

8.45 – 9.00

Porządkowanie zabawek

Ćwiczenia poranne

Czynności higieniczne

9.00 – 9.30

ŚNIADANIE

9.30 – 10.30

Zajęcia dydaktyczne wg planu dziennego

Realizowanie zadań programowych

Kierowanie uczeniem się dzieci

Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole

10.45 – 11.00

II ŚNIADANIE

11.00 – 13.15

Zajęcia dodatkowe (ćwiczenia logopedyczne, religia, rytmika, jęz. angielski)

Zabawy i zajęcia o charakterze relaksowym

Czynności higieniczne

13.00 – 14.15

OBIAD

14.15 – 17.00

Realizowanie zamierzeń wychowawczych

Praca wyrównawcza

Utrwalenie zdobytych wiadomości

Indywidualne kontakty z dziecmi i rodzicami

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

15.30 - 16.00

PODWIECZOREKRozkład zajęc we wszystkich grupach wiekowych na cały tydzieńPoniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

I ŚNIADANIE

I ŚNIADANIE

I ŚNIADANIE

I ŚNIADANIE

I ŚNIADANIE

RYTMIKA

KRASNALE

9.30-10.00

SMERFY

10.00-10.30

GUMISIE

10.30-11.00

RYTMIKA

KRASNALE

9.30-10.00

SMERFY

10.00-10.30

GUMISIE

10.30-11.00

GIMNASTYKA

GUMISIE

I GR 10.00-10.30

II GR 10.30-11.00

RELIGIA

MUMINKI

10.45-11.30

II ŚNIADANIE

II ŚNIADANIE

II ŚNIADANIE

II ŚNIADANIE

II ŚNIADANIE

PLASTYKA

I GR 10.00-11.00

II GR 11.00-12.00

J. ANGIELSKI

SMERFY

I GR 12.00-12.20

II GR 12.20-12.40

KRASNALE

I GR 12.45-13.00

RYTMIKA

MUMINKI

11.00-11.30

TAŃCE

MUMINKI

10.00-11.00

GUMISIE

11.00-12.00

J. ANGIELSKI

SMERFY

I GR 12.00-12.20

II GR 12.20-12.40

KRASNALE

I GR 12.45-13.00

RYTMIKA

MUMINKI

11.00-11.30

OBIAD

OBIAD

OBIAD

OBIAD

OBIAD

J. ANGIELSKI

KRASNALE

II GR 13.30-13.45

MUMINKI

I GR 13.50-14.15

GUMISIE

I GR 14.15-14.40

II GR 14.40-15.10

MUMINKI

II GR 15.10-15.40

PIŁKA NOŻNA

14.30-15.30

J. ANGIELSKI

KRASNALE

II GR 13.30-13:45

MUMINKI

I GR 13.50-14.15

GUMISIE

I GR 14.15-14.40

II GR 14.40-15.10

MUMINKI

GR II 15.10-15.40

GIMNASTYKA

MUMINKI

I GR 15.00-15.30

II GR 15.30-16.00

PODWIECZOREK

PODWIECZOREK

PODWIECZOREK

PODWIECZOREK

PODWIECZOREK


Grupy

Dzieci w naszym przedszkolu podzielone są na 4 grupy:

 • Maluchy – 2,5 – 3 latki – Krasnale
 • Młodszaki - 4 latki – Smerfy
 • Średniaki – 5 latki – Gumisie
 • Starszaki – 6 latki – Muminki

W każdej grupie pracuje dwóch pedagogów. Każde dziecko znajduje się również pod opieką logopedy oraz psychologa.
Kadra przedszkola to osoby z wysokimi kwalifikacjami pedagogicznymi, które obok przygotowania zawodowego wnoszą ciepło, serdeczność, zaangażowanie i otwartość na potrzeby dzieci.
Zapewniamy dzieciom znacznie łagodniejsze, bezstresowe wejście w środowisko przedszkolne. W czerwcu każdego roku oferujemy nieodpłatny okres adaptacyjny w przedszkolu, tzw. „Dni otwarte Siódemek”. Zapraszamy w tym czasie wszystkie przyszłe Przedszkolaki do wspólnej zabawy w naszym ogrodzie wraz z mamą lub babcią oraz pozostałymi przedszkolakami.


Ubezpieczenie

Dzieci w naszym przedszkolu są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie Compensa, składka roczna wynosi 45zł.

Zakres ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci obowiązujący od 01.09.2018 do 31.08.2019.

Ubezpieczenie obejmuje m. in.:

 • zwrot kosztów leczenia NW
 • zwrot kosztów rehabilitacji po NW
 • świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
 • dzienne świadczenie szpitalne w następstwie NW

Pełen zakres ubezpieczenia znajduje się w placówce przedszkola udostępniony do wglądu każdego zainteresowanego Rodzica.


Czesne

Czesne miesięczne wynosi: 420 zł + wyżywienie (8zł stawka wyżywieniowa - dzienna). Czesne jest płatne do 10 dnia każdego miesiąca.
Wpłaty można dokonywać bezpośrednio w przedszkolu u Intendenta lub przelewem na rachunek bankowy:
REIFFEISEN POLBANK 43 1750 0012 0000 0000 2253 5145.

W skład czesnego wchodzi:

 • 4 domowe posiłki przygotowywane w przedszkolnej kuchni uwzględniające zasady zdrowego żywienia (specjalne posiłki dla dzieci z alergią),
 • napoje pomiędzy posiłkami w zależności od potrzeb dzieci i temperatury powietrza,
 • naukę j. angielskiego we wszystkich grupach 2 x w tygodniu,
 • rytmikę 2 x w tygodniu,
 • gimnastykę korekcyjną 1 x w tygodniu,
 • zajęcia indywidualne z logopedą,
 • opiekę psychologa,
 • religię,
 • wyjścia do teatru, wycieczki, konkursy, zajęcia otwarte dla rodziców.

Opiekę nad Waszym dzieckiem sprawujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 - 17.30

Zajęcia dodatkowo płatne:

 • zajęcia taneczne
 • zajecia z piłki nożnej


Dokumenty

Przy zapisie dziecka do Przedszkole wymagane są następujące dokumenty:

 • karta zgłoszenia dziecka
 • upoważnienie do odbioru dziecka

Zapisy do naszego przedszkola trwają od 1 do 31 marca.
Listy dzieci przyjętych na dany rok szkolny są udostępniane do wglądu dla Rodziców od dnia 1 kwietnia danego roku.

Dokumenty do pobrania:

 • formularz zgłoszeniowy dzieckaadobe_pdf_icondoc_icondocx_icon
 • kodeks przedszkola przyjaznemu rodzicomadobe_pdf_icondoc_icondocx_icon
 • pierwsze dni w przedszkoluadobe_pdf_icondoc_icondocx_icon
 • klauzula RODOadobe_pdf_icondoc_icondocx_icon


content_bottom