CZESNE

W roku szkolnym 2022/2023 czesne miesięczne wynosi: 600 zł + wyżywienie (15zł stawka żywieniowa – dzienna). Czesne jest płatne do 10 dnia każdego miesiąca. Opłata za wyżywienie podliczana jest na koniec miesiąca i dodawana do kolejnego czesnego. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio w przedszkolu u Intendenta lub przelewem na rachunek bankowy: BNP PARIBAS 43 1750 0012 0000 0000 2253 5145.

poznaj nas lepiej