CZESNE

Czesne miesięczne wynosi: 470 zł + wyżywienie (12zł stawka żywieniowa – dzienna). Czesne jest płatne do 10 dnia każdego miesiąca. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio w przedszkolu u Intendenta lub przelewem na rachunek bankowy:  BNP PARIBAS 43 1750 0012 0000 0000 2253 5145.

  • 4 domowe posiłki przygotowywane w przedszkolnej kuchni uwzględniające zasady zdrowego żywienia (specjalne posiłki dla dzieci z alergią),
  • Napoje pomiędzy posiłkami w zależności od potrzeb dzieci i temperatury powietrza
  • Naukę j. angielskiego we wszystkich grupach 2 x w tygodniu
  • Rytmikę 2 x w tygodniu
  • Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe 1 x w tygodniu
  • Zajęcia indywidualne z logopedą
  • Opiekę psychologa
  • Religię
  • Wyjścia do teatru, wycieczki, konkursy, zajęcia otwarte dla rodziców

poznaj nas lepiej