CZESNE

Czesne miesięczne wynosi: 470 zł + wyżywienie (12zł stawka żywieniowa – dzienna). Czesne jest płatne do 10 dnia każdego miesiąca. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio w przedszkolu u Intendenta lub przelewem na rachunek bankowy:  BNP PARIBAS 43 1750 0012 0000 0000 2253 5145.

poznaj nas lepiej