PROGRAM

Proces edukacji w naszym przedszkolu trwa przez cały dzień, a nie tylko w czasie tzw. zajęć planowanych. Zadaniem naszym jest organizowanie różnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych, realizowaniu dążeń dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

 • Elementy metody sylabowego czytania wg. J. Cieszyńskiej
 • Elementy metod nauczania matematyki wg M. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Elem. pedagogiki C. Freineta
 • Aktywne słuchanie muzyki poważnej (wg Batti Strauss)
 • Elem. pedagogiki zabawy (Klanza)
 • Cała Polska czyta dzieciom
 • „Wesołe Przedszkole” M. Kownackiej
 • Elem. metody „Klanzy”
 • Elem. metody Kmessów
 • Piosenki angielskie
 • Zabawy po angielsku
icon1

poznaj nas lepiej