zajęcia dodatkowe

Warsztaty plastyczne

Przygotowane dla najmłodszych mają za zadanie uwrażliwienie dziecka na zjawiska otaczającej rzeczywistości, na światło, barwę, bryłę, linię, fakturę, ruch, przestrzeń, a także zapoczątkowanie pierwszych kontaktów z pięknem przyrody i sztuki. Poprzez warsztaty plastyczne kształcimy aktywność myślową, pobudzamy wyobraźnię dziecka i wyzwalamy aktywność twórczą. Uwrażliwiamy na piękno różnorodnych zjawisk- przyrodniczych, społecznych. Twórczość plastyczna w wieku przedszkolnym jest dla dziecka źródłem radości i dobrej zabawy.

Zajęcia taneczne

Celem tych zajęć jest wyrabianie u dzieci poczucia rytmu i słuchu, kształcenie sprawności ruchowej, rozwijanie ich indywidualnych zdolności fizycznych oraz tanecznych. Dzieci kształtują gusta muzyczne, poznają możliwość i ograniczenia swojego ciała, a także pracują nad kondycją. Każde spotkanie to również możliwość przebywania wśród rówieśników i doskonała rozrywka. W trakcie zajęć rozwijamy koncentracje, tańca dzieci uczą się wyrażać swoje emocje uzewnętrzniając swoje cechy charakteru.

Krav Maga

Krav Maga to rozwiązanie, które uczy jak nie stać się ofiarą głupich zabaw, nękania, bicia i prześladowania przez starszych lub rówieśników. Krav Maga dla dzieci to najlepszy sposób aktywności fizycznej dla najmłodszych. Dzieci zyskują prawidłowy wzrost motoryczny, uczą się procedur bezpieczeństwa i samoobrony oraz reagowania w sytuacji zagrożenia. Zajęcia to nauka w formie zabawy i gier ruchowych. Uczymy najmłodszych podstawowych zachowań i reakcji obronnych. Dzieci uczą się co robić w niebezpiecznych sytuacjach z rówieśnikiem i dorosłym. Stawiamy na podświadome nauczanie przy ogromie radości i mnóstwie zdrowego ruchu

Piłka nożna

W naszym przedszkolu istnieje możliwość zapisania dzieci na piłkę nożną prowadzoną pod opieką wykwalifikowanej kadry. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej sąsiedniej szkoły

poznaj nas lepiej