UBEZPIECZENIE

Dzieci w naszym przedszkolu są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie Compensa, składka roczna wynosi 45zł. Zakres ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci obowiązujący od 01.09.2019 do 31.08.2020 przez 24/7 w kraju i za granicą.

Ubezpieczenie obejmuje m. in.:

Pełen zakres ubezpieczenia znajduje się w placówce przedszkola udostępniony do wglądu każdego zainteresowanego Rodzica.

poznaj nas lepiej