Ubezpieczenie

Dzieci w naszym przedszkolu są ubezpieczone (dobrowolnie) od następstw nieszczęśliwych wypadków w Compensa Vienna Insurance Group, wysokość składki rocznej podawana jest na zebraniu z rodzicami w sierpniu.

Ubezpieczenie szkolne NNW dzieci obowiązuje od 01.09. do 31.08. przez 24/7 w kraju i za granicą.

Ubezpieczenie szkolne NWW

Całoroczne ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży do 20. roku życia. Korzyści:

Ubezpieczenie szkolne NWW

Całoroczne ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży do 20. roku życia. Korzyści: