Ubezpieczenie

Dzieci w naszym przedszkolu są ubezpieczone (dobrowolnie) od następstw nieszczęśliwych wypadków w Compensa Vienna Insurance Group, wysokość składki oraz sumę i zakres ubezpieczenia wybierają państwo we własnym zakresie.

Istnieje również możliwość ubezpieczenia rodzeństwa dzieci uczęszczających do innej placówki.

wesołe siódemki - niepubliczne przedszkole katowice - 7
prywatne przedszkole katowice autko

Ubezpieczenie szkolne NWW

Całoroczne ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży do 20. roku życia. Korzyści:

prywatne przedszkole katowice autko

Ubezpieczenie szkolne NWW

Całoroczne ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży do 20. roku życia. Korzyści: