Zapisy do przedszkola - Wesołe Siódemki Katowice

Zapisy do naszego przedszkola trwają od 1 do 31 marca. Wyniki rekrutacji zostaną przesłane na wskazany w formularzu adres email. Dla potwierdzenia chęci udziału w rekrutacji do przedszkola na rok 2023/2024 konieczne jest wniesienie tzw. opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł do 30 marca bieżącego roku na nr konta: BNP PARIBAS 43 1750 0012 0000 0000 2253 5145 . Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem niedojścia do skutku umowy z przyczyn dotyczących przedszkola. W przypadku pojawienia się wolnych miejsc, istnieje możliwość przyjęcia dziecka w trakcie roku szkolnego.

Karta zgłoszenia dziecka
  DODATKOWE INFORMACJE

  INFORMACJE NA TEMAT UCZĘSZCZANIA DO PRZEDSZKOLA
  Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Niepubliczne Przedszkole Wesołe Siódemki.

  Nasze dane kontaktowe:
  Adres: ul. Graniczna 42 40-018 Katowice
  E-mail: przedszkole@wesolesiodemki.pl
  Telefon: 32 255 27 90

  Dane osobowe dzieci oraz ich rodziców /opiekunów prawnych przetwarzane są w celach rekrutacyjnych, a następnie w celu wykonania umowy tj. celach dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych placówki, w tym sprawowania nad dzieckiem opieki na terenie przedszkola oraz w innych celach przewidzianych w Polityce prywatności. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)