Zapisz swoje dziecko

Zapisy do naszego przedszkola trwają od 1 do 31 marca. Wyniki rekrutacji zostaną przesłane na wskazany w formularzu adres email. Dla potwierdzenia chęci udziału w rekrutacji do przedszkola na rok 2021/2022 konieczne jest jest wniesienie tzw. opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł do 30 marca bieżącego roku. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem niedojścia do skutku umowy z przyczyn dotyczących przedszkola. W przypadku pojawienia się wolnych miejsc, istnieje możliwość przyjęcia dziecka w trakcie roku szkolnego.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

Dodatkowe informacje:

Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Niepubliczne Przedszkole Wesołe Siódemki.
Nasze dane kontaktowe:
Adres: ul. Graniczna 42 40-018 Katowice
E-mail: przedszkole@wesolesiodemki.pl
Telefon: 32 255 27 90

Dane osobowe dzieci oraz ich rodziców /opiekunów prawnych przetwarzane są w celach rekrutacyjnych, a następnie w celu wykonania umowy tj. celach dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych placówki, w tym sprawowania nad dzieckiem opieki na terenie przedszkola oraz w innych celach przewidzianych w Polityce prywatności. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))